tel: 54/231-17-25
kom.518 014 566
mail:biuro@caritastravel.pl
RODO i Polityka Prywatności
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNYCH Z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administratorem danych osobowych jest Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Caritas, 87-800 Włocławek, ul. Gdańska 10, NIP 888-000-73-45, REGON 005875565, tel. 54 231 17 25/26, tel.kom: 518 014 566; e-mail:biuro@caritastravel.pl

II. BP-T Caritas nie powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem.

III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt.b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

IV. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

V. Nie udostępniamy Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom. Nie przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych w celach marketingu usług obcych.

VI. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy i zgodnie z wymogami prawnymi innym odbiorcom tj. ubezpieczycielowi, przewoźnikom (linie lotnicze, promowe), dostawcom usług turystycznych.

VII. Dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez okres 6 lat.

VIII. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawa do cofnięcia zgody (art.6 ust.1 pkt.a)) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

IX. Ma pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

X. Administrator informuje, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w myśl art.22 ust.1 i 4 RODO.
Na skróty
Polecamy
Newsletter
Promocje na twoją skrzynkę e-mail
Biuro Pielgrzymkowe i turystyczne Caritas zaprasza do skorzystanie ze swojej oferty. Nasze najbardziej popularne kierunki: Egipt, Gruzja, Chiny, Turcja, Chorwacja, Bułgaria, Maroko, Włochy, Hiszpania, Francja, Indie, Tajlandia, Japonia
KSI Media - portale dla turystyki i biur podróży. Copyright by KSI Media 2014. All rights reserved. Opublikowane na stronach caritastravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.